22 March 2011

The Art of Leadership

 

Kepimpinan boleh dikatakan seperti suatu seni.

Suatu seni yang mampu membuatkan orang bawahan kita melakukan suatu perkara yang kita inginkan di atas kehendak mereka sendiri.

Pada titik ini rasa SAYANG dan HORMAT biasanya akan seiring.

Kesungguhan itu memang akan nampak.

Namun begitu,ini bukan cerita Anwar dan Saiful. :)

The Art of Leadership

No comments:

Post a Comment

related posts

Related Posts with Thumbnails